Sewer - Pojedynek szlachetnych - komedya w 4 aktach

Pojedynek szlachetnych

Egoizm nie pozwala ci na chwilę pomyślić, że niedawno, bo dziś jeszcze, nie należałeś do siebie, że odchodząc sam ze swoją ambicya, zostawiasz kogoś, komu przysięgałeś
miłość, opiekę, a więc że zaciągnąłeś zobowiązanie...
JULIUSZ.
Pani oskarżasz mnie?
LIDYA.
Nie ja: moi opiekunowie występują w mej obronie.
JULIUSZ.
I więżą mnie?
LIDYA.
Pragną zemścić się za upokorzenie wyrządzone przybranej córce i ich rodowi.
JULIUSZ.
Zemścić się?
LIDYA.
Przecież słyszeli wypowiedziane pańskie przekonania.
Lecz nie mówmy o tem, jesteś pan wolnym!
(Daje Juliuszowi znak ręką, ie wyjść moie. )
JULIUSZ
(cicho, z uczuciem).
A więc żegnam cię, pani!
LIDYA.
Juliuszu!
(Wyciąga ręce,)
JULIUSZ.
Lidyo!
(Lidya przybiega, tuląc głowę do piersi Juliusza. )
POCOCK
(przez sen).
Broughamy, Burghleye...
(Juliusz i Lidya nasłuchują.)
LIDYA.
Śpieszmy się! I czy sadzisz że cię Lidya porzuci, że cię zapomni, jeżeli sam jej nie odepchniesz? "Cóż mi świat cały bez twego spojrzenia?"
JULIUSZ.
I cóż mi po życiu bez ciebie?
POCOCK .
(przez sen).
Sześciu — sześciu z kolei Pococków — królowa — do fosy z nim!
LIDYA.
(pokazując na śpiącego).
Uciekajmy!
wyprowadzę cię do baszty. Ostrożnie, park otoczony; należy przeczekać do dnia. (Lidya chwyta za rękę Juliusza i wychodzi naprzód, Juliusz za nią naprawo.
)

Zmiana dekoracji. Scena przedstawia park. Księżyc świeci z boku baszta, na wierzchu baszty Juliusz i Lidya.
Od strony baszty przez scenę przebiega Bull z kluczami, ciągnąc opierającą się Peggy za rękę.
Scena 16.
PEGGY..
Bull, ty nie masz Boga w sercu!
(Znikają.
Z lewej strony przez sceną przebiega służba z pochodniami, za sceną glosy lorda i Northa. )
LORD
(za sceną).
Otoczyć basztę! podchodzić ostrożnie!
NORTH.
Siana!
siano rozesłać wokoło muru! W razie gdyby chcieli wyskoczyć...
JULIUSZ (na baszcie).
Jesteśmy zdradzeni, otaczają nas.
LIDYA.
Będziemy się bronili. Byle do dnia wytrwać.
(Wchodzą z prawej strony widzów lord i North.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 Nastepna>>